RSS

natężenie przepływu

solary, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, fotowolt


Temat: PAiIP - zadania z kolokwium
...odparowuje się G=900kg/h wodnego roztworu o stężenie początkowym b1=8% wag. i temp początkowej t=15 C. Końcowe stężenie roztworu w dziale II b3=28%. Temperatura wrzenia roztworu w dziale I twrz=105 C., w dziale II twrz=96(chyba) C. Straty cieplne należy pominąć. Obliczyć: 1: Stężenie roztworu opuszczającego I dział wyparny b3=?, jeśli wiadomo że w II dziale wyparnym odparowuje się o 10% więcej wody niż w dziale I(w2=1.1=w1) 2. Masowe natężenie przepływu roztworu na końcu procesu G3=? 3.Zużycie pary grzewczej w dziale I, jeśli mamy do dyspozycji parę nasyconą suchą o temperaturze tpary 140 C Gpary=? 4. Ile wody odparowało się w II dziale wyparnym wskutek samoodparowania Wc=? Własności pary wodnej Temp C ciepło parowania kj/kg 90 2285 95 2273 100 2260 105 2248 110 2234 140 2150 ZAD2 Kołowym...
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,707.htmlTemat:
...pomiędzy 1850 Nm a 2100 Nm (w zależności od silnika) uzyskiwany jest przy 1100 obrotach/ min. W przypadku silnika o mocy 295 kW dostępny jest na zamówienie wariant wymagający tylko czterech punktów ekologicznych w ruchu tranzytowym przez Austrię. Zupełnie nową konstrukcję stanowi hamulec silnikowy "Turbobrake" (dostępny na życzenie). W wyniku uzyskiwanego w silniku przeciwciśnienia, turbosprężarka powoduje zwiększone natężenie przepływu powietrza w silniku, co w praktyce gwarantuje podwojenie mocy hamulca silnikowego. Silnik połączony jest z dziewięciobiegową przekładnią synchronizowaną G 221-9 z pneumatycznie wspomaganym mechanicznym systemem zmiany biegów MPS. Optymalne rozwiązanie zespołu napędowego w połączeniu z wysokimi momentami obrotowymi silnika umożliwia niskie zużycie paliwa. Alternatywnym rozwiązaniem do skrzyni...
Źródło: mrks.fora.pl/a/a,27.html


Temat: Spawanie MAG: CO2 czy Ar+CO2
Rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego - rodzaj gazu osłonowego ma bardzo duży wpływ na przebieg procesu spawania. Stale niestopowe i niskostopowe spawa się głównie w osłonie mieszanek aktywnych na bazie argonu z dodatkiem CO2 lub CO2 i O2 co daje lepszą jakość spoin i wydajność niż przy użyciu samego CO2, który to gaz zaleca się używać tylko do stali niskowęglowych. kub sobie podgrzewacz do co2 i problem zamarzania zniknie
Źródło: fourmkowalskie.home.pl/viewtopic.php?t=724


Temat: Vaillant czas blokady palnika?
Ja mam piec vaillanta atmomax, należy otworzyć panel sterowania - ten element który jest ukryty "za pokrętłami", zdejmujesz osłonę i wtedy zobaczysz płytę główną pieca, tam są 3 małe potencjometry obok siebie - natężenie przepływu gazu, wybieg pompy i blokada palnika. Mały śrubokręcik i zaczyna się zabawa... blokadę palnika mam ustawioną na poz. 9 potencjometra - oznaczone pole jest na 9 nacięciu co w praktyce oznacza, że przy aktualnych temperaturach zasilania palnik pieca jest elektronicznie blokawany na określoną długość czasu. Wszystkie te ustawienia mam opisane w instrukcji obsługi pieca. Troche nierozumie co napisaleś poz.9 o te...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=5754


Temat: Cięcie plazmą
...grubość cięcia danej przecinarki plazmowej dla poszczególnych materiałów określając ją w dwóch wartościach: - maksymalna grubość cięcia jakościowego - czyli cięcia po którym powierzchnia materiału w miejscu rozcięcia jest dobrej jakości, - maksymalna grubość cięcia rozdzielającego - czyli cięcia za pomocą którego rozdzielimy materiał, ale bez zachowania dobrej jakości krawędzi cięcia. * Rodzaj i ciśnienie oraz natężenie przepływu gazu plazmowego - Prędkość wypływu strumienia plazmy z palnika, oraz jego temperatura, są zależne od natężenia prądu, średnicy i kształtu dyszy zwężającej, a także odległości palnika od ciętego przedmiotu. Wpływ ma również rodzaj gazu plazmowego i jego ciśnienia. To właśnie dlatego, w zależności od rodzaju ciętego materiału, stosowane są różne gazy plazmowe. W pierwszych urządzeniach do...
Źródło: fourmkowalskie.home.pl/viewtopic.php?t=698


Temat: Tematy ćwiczeń Drodzy Państwo:)
...pomocniczych w polimerach 4. Metody identyfikacji 2)Badanie twardości plastomerów i elastomerów 1. Różnica między plastomerami a elastomerami 2. Pojęcie twardości 3. Metody oznaczania elastomerów i plastomerów 4. Wpływ struktury polimerów na twardość 3)Badanie przepuszczalności powietrza przez tworzywa porowate 1. Metody otrzymywania tworzyw porowatych i ich klasyfikacja 2. Czynniki determinujące natężenie przepływu powietrza(szczelność, porowatość) 3. Zasada pomiaru strumienia objętości powietrza przez powierzchnię porowatą 4)Badanie udarności tworzyw sztucznych 1. Udarność 2. Wpływ karbu na wytrzymałość tworzyw sztucznych 3. Metody oznaczania udarności tworzyw sztucznych 4. Wpływ struktury na właściwości mechaniczne 5)Badanie cech wytrzymałościowych w statycznej próbie...
Źródło: zipowcy.fora.pl/a/a,592.html


Temat: czujniki w skodzie
...służy do dokładnej regulacji i decyzji, kiedy bieg musi zostać włączony. Funkcja: czujnik służy do pomiaru prędkości jazdy. Montowany jest zazwyczaj w skrzyni biegów. Uzyskana w ten sposób informacja wymagana jest do wskazań prędkości, dla urządzeń do regulacji prędkości i instalacji przeciwpoślizgowych. Funkcja: czujnik masy zasysanego powietrza znajduje się między filtrem powietrza a przepustnicą. Mierzy on natężenie przepływu powietrza zasysanego przez silnik, które jest podstawową wielkością służącą do określenia dawki wtryskiwanego paliwa. Funkcja: czujnik masy zasysanego powietrza znajduje się między filtrem powietrza a przepustnicą. Mierzy on
Źródło: fcp.pl/forum/viewtopic.php?t=5786


Temat: Klimatronik - problemy, działanie. (Panel, dmuchawa itp)
słoneczko jest po to że od promieni słonecznych wszystko się w aucie nagrzewa i nawet jeśli klima działa na niskich obrotach i niby jest chłodno to na czarnej odzieży czy na ciele odczujemy podwyższoną temperaturę. Włączamy słoneczko zwiększa się natężenie przepływu powietrza co powoduje zwiększenie wydajności chłodzenia. Wydaje mi się, że czujnik wilgotności gdzieś jest, tak samo jak stężenia CO2 i tlenków azotu, bo inaczej klimatronic działałby bardzo kiepsko. Klima nie załączałaby się inaczej w zimie gdy jest podwyższona wilgotność powietrza w kabinie co powoduje parowanie szyb. A jak wszyscy dobrze wiedzą klima nie służy tylko do schładzania ale też do...
Źródło: forum.safrane.pl/viewtopic.php?t=1364


Temat: pasteryzator
a dokładnie było podane: temperatura początkowa produktu : 14C Temperatura pasteryzacji: 75 C Temp. na wyjściu z sekcji wymiany :30C Czynnikiem grzejnym była woda a temperaturze 90 C jeszcze było podane Mp, Mw (masowe natężenie przepływu) i Cp, Cw ale nie pamiętam ile.
Źródło: technologiazywnosciuwm.fora.pl/a/a,455.html


Temat: Butle
A tak na poważnie, w drugim przypadku zostały użyte (o ile dobrze czaje Niemiecki) wentyle wypływu (regulujące wypływ gazu z butli). Hej, o ile dobrze czaję francuski (bo niemieckiego ani w ząb ), to właśnie o to chodziło. Zastosowali zawory ograniczające natężenie przepływu. A butle (te różnie fruwające ) były stalowe, kompozytowe z aluminiową wkładką i w całości kompozytowe.
Źródło: forum-nuras.com/viewtopic.php?t=11572


Temat: Mija 10 lat od Powodzi Tysiąclecia.
...odcięte od świata. Poziom wody osiągnął najwyższy stan dopiero w godzinach wieczornych tego dnia. Szacując jego wysokość po śladach na domku, w którym znajduje się punkt obserwacyjny IMGW przy ul. Widok, poziom ten wynosił około 400 cm, podczas gdy ostatni możliwy odczyt odbył się o godz. 1600 i wynosił 290 cm. Zanim IMGW poda oficjalne dane, można szacować na podstawie charakterystycznej dla Lądka tzw. krzywej natężenia przepływu, że natężenie przepływu wynosiło około 500 m3/s, tj. około 160 razy więcej niż wynosi średni przepływ w Białej Lądeckiej (3,2 m3/s). Rozlewająca się rzeka spowodowała ogromne szkody w Lądku oraz we wsiach gminy, przez które przepływa - Stójkowie, Radochowie i Trzebieszowicach. Wezbrały również potoki przepływające przez inne wsie gminy; znaczne straty zanotowano w Konradowie i Lutyni. Podczas wielu godzin grozy miało...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=6888


Temat: To sa materialy do naluki
...niewielkich źródeł. Polega ona na bezpośrednim pomiarze ilości przepływającej wody za pomocą naczynia o znanej pojemności. Jest metodą dokładną, przy założeniu, że stosuje się ją w warunkach, gdzie istnieje możliwość całościowego uchwycenia strumienia przepływającej wody. Nadaje się do pomiaru natężenia przepływu nie większego niż 10 dm³/s. Pomiar należy powtórzyć co najmniej trzykrotnie, a wynik uśrednić. Natężenie przepływu oblicza się według wzoru: gdzie: Q -
Źródło: oze2007.fora.pl/a/a,101.html


Temat: Cw 1
Orientuje się ktoś jak obliczyć natężenie przepływu powietrza przez układ?
Źródło: technologiazywnosciuwm.fora.pl/a/a,314.html


Temat: Vaillant czas blokady palnika?
również mam piec vaillanta....i po roku eksperymentów z różnorodnymi ustawieniami, wydaje mi się, że trafiłem w optimum: - blokada palnika: poz. 9 (18 min) w aktualnych temperaturach zasilania - wybieg pompy: poz. 2 (1 min) - natężenie przepływu: poz. 5 - moc pieca zredukowana na ok. 10kw - czujka pogodowa z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej Przy takich ustawieniach piec zużywa 9m3/dobę przy aktualnych temp. zew. -7 -10 Budynek 120m2, parterowy, ściany 15cm styropianu, strop 20cm wełny.
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=5754


Temat: [hydrologia]- pomoce naukowe na egzamin
...jezior. 15. Jak powstają sejsze? 16. Co to jest źródło? 17. Geneza wód podziemnych 18. Woda w strefie aeracji 19. Typologia wód podziemnych 20. Poziom wodonośny -charakterystyka 21. Dla jakich celów buduje się zbiorniki zaporowe? 22. "Plusy i minusy" zbiorników zaporowych 23. Parametry morfometryczne doliny rzecznej i koryta rzeki. 24. Zlewnia - podstawowa jednostka hydrograficzna 25. Stan wody i natężenie przepływu jako podstawowe miary hydrologiczne rzek 26. Stany charakterystyczne rzeki 27. Fazy cyklu hydrologicznego zlewni 28. Rodzaje retencji 29. Fizyka i chemia wód morskich 30. Globalna cyrkulacja oceanu trzeba to bedzie z tymi ze stronki porownac chociaz raczej sie pokrywa edit: te są ze stronki
Źródło: ochrona2007up.fora.pl/a/a,234.html


Temat: piec gazowy kondensacyjny czy zwykły
NOTO: na stronach producentów kotłów są najczęściej do ściągnięcia dokumentacje techniczne urządzeń. Zobacz, że urządzenia różniące się od siebie mocą grzewczą mają również inne tzw. natężenie przepływu wody. I masz oczywiście rację, że 14kW może wystarczyć do ogrzania budynku o powierzchni 300m2 - jest jednak pewne ale. Zakładając ogrzewanie podłogowe musimy w takim budynku zapewnić przepływ wody przez instalację na poziomie 1200-1700l/h. Z kolei ogrzewając tylko grzejnikami wystarczy 800l/h. Podane wartości odnoszą się temperatur obliczeniowych Tzew: -18/-20stC. Wyższe temp. zewnętrzne do mniejsza...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8532


Temat: Zamiana objętościowego natężenia przepływu
Witam wszystkich, Mam pewien problem. Jak zamienić objętościowe natężenie przepływu Qv=1400 [litr/godzina] pod ciśnieniem 0,07 [bar] na objętościowe
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=88835


Temat: Dobór parametrów w metodzie MAG
...poda albo literaturę gdzie można to znaleźć. Szukałem w wielu książkach i we wszystkich odnoszą się do grubości blach spawanych co mnie nie satysfakcjonuje. Za każda informacje serdecznie dziękuje. Interesujące mnie parametry to : 1.Średnica drutu elektrodowego 2.Rodzaj prądu i biegunowość 3.Natężenie prądu spawania 4.Prędkość podawania drutu elektrodowego „Vel” 5.Napięcie łuku 6.Rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego 7.Długość wolnego wylotu elektrody 8.Kąt pochylenia drutu elektrodowego. Prędkość spawania „Vsp”
Źródło: forumspawalnicze.fora.pl/a/a,704.html


Temat: Jaka pompa?
Natężenie przepływu, które powoduje ciągły dopływ świeżej partii wody we wspomnianym strumieniu nie oznacza, że mamy do czynienia z dużą prędkoścą liniową. A zwiększanie natężenia przepływu w zbiorniku, z racji stałej geometrii tego ostatniego powoduje wzrost prędkości liniowej przepływu wody, na co trzeba też zwracac uwagę. Oczywiście zbrojniki to lubią, jednak nie należy dążyc wartosci do ekstremalnych - myślę,...
Źródło: gsd.dimi.pl/phpbb2/viewtopic.php?t=559


Temat: Pytanie O Króćce, przepływ cieczy, średnice...
Pole koła i liczenie procentów... Aha to wszystko wyjaśnia............. Potrzebny jest wzór na nateżenie przepływu a nie strumień cieczy. Taki mały błąd. Ten post był edytowany przez Mib dnia: 27 Grudzień 2009 - 23:34
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=544643


Temat: [F1] Ile można maksymalnie wlać do baku
problemów po dzień dzisiejszy brak Wierzę bo nie Ty jeden tak robisz, ale niektórym się nie udaje. Naprawdę nie wiem od czego to zależy... Może różne silniki mają to inaczej rozwiązane ??? Pojęcia nie mam. Numer tego błędu: #16825 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa błędne natężenie przepływu.
Źródło: fcp.pl/forum/viewtopic.php?t=1634


Temat: drugi projekt
1)liczysz bete 2)zaznaczas wartosc bety na poziomej osi 3)od zaznaczonego punktu idziesz w gore do punktu przeciecia z krzywa podpisana " natezenie przeplywu" i rzutujez to na os pionowa i to jest gamma 4) od tego samego punktu co wczesniej idziesz w prawo do punktu przeciecia z krzywa podpisana "promien hydrauliczny" i rzutujesz go na os ozioma i to jest alfa V zero odczytujesz z tablicy 2.1, reszta wg wzorow.
Źródło: ppda.fora.pl/a/a,223.html


Temat: Sciąganie z rapidshare za pomocą flashgeta Bez powodzenia
Może to kwestia błędnego nazewnictwa. Zeby ściągnąć z rapida(konta darmowego) muszę spełnic warunek; -500Kbit/s (pięćset kilobitów na sekundę) czyli określona prędkość ,albo dokładnie natężenie przepływu informacji w jednostce czasu,albo transfer i niby wszystko to jest to samo. U mnie to wygląda tak: moja prędkość Czy moje łącze,net ,operator,komp. (szybkość transferu,przepustowość i co tam jeszcze) spełnia warunek tych 500kb/s,czy nie spełnia.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=388409


Temat: Jak zmierzyć predkość wentyla ?
A po co ci wiedzieć ile ma obrotów?? Może lepiej zapytać jaką ma wydajność? no co z tego ze zapytam ? skąd ktoś ma wiedzieć jaką wydajność mają moje wentylki do obudowy ? [:|] Trzeba zmierzyć natężenie przepływu strumienia powietrza. Czym? Takim fajnym wiatrakiem, ale zapomniawszy jak się to zowie.
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=25934